Адреса факультету: м.Кам'янець-Подільський, 32300. Польський ринок,6.

Програма науково-практичної конференції 2016

ПОРЯДОК РОБОТИ

Х МІЖНАРОДНОЇ науково-практичної конференції

«КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Регламент виступів

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.

Обговорення – до 5 хвилин

12 квітня 2016 р.

08.30-10.00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
(фойє центрального корпусу університету, вул. І. Огієнка, 61, ауд. 106)
 
10.00-11.30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(конференц-зал центрального корпусу університету, ауд. 208)
 
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО КОПИЛОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ,
доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 
ПРОБЛЕМИ КАДРОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ СИНЬОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України
 
СИСТЕМА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В СУЧАСНОМУ ВИМІРІ СИМОНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
начальник відділу освіти дітей з особливими потребами Департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти МОН України
 
ПОДОЛАННЯ УПЕРЕДЖЕНОСТІ ЩОДО ОСІБ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЯК ШЛЯХ ДО СУСПІЛЬНОЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МИРОНОВА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА
доктор педагогічних наук, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 
СПЕЦІАЛЬНІ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ ЯК ОСЕРЕДКИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА РОЗВИТКУ МОЖЛИВОСТЕЙ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ВОЛОШЕНЮК КАТЕРИНА СТЕПАНІВНА
директор Печеніжинської спеціальної загальноосвітної школи-інтернат
 
11.30-12.00 БРЕЙК КАВА
(центральний корпус університету, їдальня)
 
12.00-13.30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
(центральний корпус університету, ауд. 208)
 
КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКУПАЦІОНАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА (ЕРГОТЕРАПЕВТА) В СИСТЕМІ КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ШЕВЦОВ АНДРІЙ ГАРРІЙОВИЧ
доктор педагогічних наук, професор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
 
СИСТЕМНІ ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ТА ЇХ КЛІНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЕРЕМЕТ МАРІЯ КУПРІЯНІВНА
доктор педагогічних наук, професор Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова
 
ДИДАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ БОНДАР ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України
 
КОМАНДНА ВЗАЄМОДІЯ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДМИТРІЄВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
доктор педагогічних наук, завідувач,
професор кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»
 
13.30-14.30 ОБІДНЯ ПЕРЕРВА
(центральний корпус університету, їдальня)
 
14.30-15.45 – КРУГЛИЙ СТІЛ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»
(конференц-зал центрального корпусу університету, ауд. 208)
 
ГОЛОВА КРУГЛОГО СТОЛУ ШЕВЦОВ АНДРІЙ ГАРРІЙОВИЧ
начальник управління ліцензування та акредитації Міністерства освіти і науки України
 
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ САВІНОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
доктор педагогічних наук, професор Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
 
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗНАННЯ МАРТИНЧУК ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА
кандидат педагогічних наук, доцент
Київського університету імені Бориса Грінченка
 
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНКЛЮЗИВНИХ ЗАКЛАДІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ГАЯШ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат педагогічних наук, методист кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти
 
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:  
1. Необхідність виділення нозологій (галузей дефектології) у підготовці спеціалістів.  
2. Забезпечення фахівцями спеціальної освіти закладів соціальної реабілітації, підпорядкованих міністерству праці соціальної політики.  
4. Реалізація принципу наступності в підготовці магістрів спеціальної освіти.  
5. Диференційований підхід у формуванні готовності педагогів до роботи в інклюзивних закладах.  
   
15.45-16.15 БРЕЙК КАВА
(центральний корпус університету, їдальня)
 
16.15-18.00 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
(центральний корпус університету, ауд. 206, 208)
 
18.00 БЕНКЕТ  
13 квітня 2016 р.  
08.30-09.15 СНІДАНОК (центральний корпус університету, їдальня)  
9.15-11.00 МАЙСТЕР-КЛАСИ  
ПРОФІЛАКТИКА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА (ДЕФЕКТОЛОГА) МАТВЄЄВА МАРІЯ ПЕТРІВНА
кандидат психологічних наук, доцент Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
(факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології, ауд. 34)
 
ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ СЛІВ У ДІТЕЙ З СИСТЕМНИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ТКАЧ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
викладач Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
(факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології, ауд. 43)
 
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗАКЛАДУ ДОКУЧИНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
кандидат педагогічних наук, старший викладач Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
БУЙНЯК МАР’ЯНА ГЕННАДІЇВНА
аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
(факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології, ауд. 32)
 
11.00-11.30 БРЕЙК КАВА
(центральний корпус університету, їдальня)
 
12.00-13.30 КРУГЛИЙ СТІЛ «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
(конференц-зал центрального корпусу університету, ауд. 208)
 
ГОЛОВА КРУГЛОГО СТОЛУ СИНЬОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України
МИРОНОВА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА
доктор педагогічних наук, професор
 
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:  
1. Співвідношення закладів спеціальної та інклюзивної освіти.  
2. Взаємодія системи спеціальної освіти із закладами соціальної реабілітації.  
3. Доцільність і ризики реорганізації та скорочення спеціальних освітніх закладів.  
4. Небезпека масовості інклюзивної освіти.  
5. Професійно-компетентнісний підхід у вирішені проблем спеціальної та інклюзивної освіти.  
13.30-14.30 ОБІДНЯ ПЕРЕРВА
(центральний корпус університету, їдальня)
 

14.30-15.30

КОНЦЕРТ ОРГАННОЇ МУЗИКИ
(Собор святих апостолів Петра и Павла
вул. Татарская, 20)
 
16.00 ВІД’ЇЗД УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  
РОБОТА СЕКЦІЙ  
Секція 1 НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ
(центральний корпус університету, 206)
 
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ ШЕРЕМЕТ МАРІЯ КУПРІЯНІВНА,
доктор педагогічних наук, професор
 
СЕКРЕТАР СЕКЦІЇ ГАВРИЛОВА НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА,
кандидат психологічних наук, доцент
 
Психологічне функціонування сім’ї, виховання дитини з недорозвитком у світлі дослідження і вибіркового аналізу Аксаміт Діана,
кандидат педагогічних наук
 
Головні аспекти формування мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку Боряк Оксана Володимирівна  
Класифікація порушення артикуляційної моторики Гаврилова Наталія Степанівна,
кандидат психологічних наук, доцент
 
Застосування інноваційних логопедичних технологій у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення Галущенко Вікторія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент  
Методичні умови, що забезпечують збагачення словникового запасу молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення в процесі вивчення розділу «Будова слова» на уроках української мови Гриненко Олена Миколаївна
кандидат педагогічних наук,
доцент
 
До проблеми корекції мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією Журавльова Лариса Станіславівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент
 
Розвиток мовленнєвої діяльності у дошкільників в умовах онто- та дизонтогенезу Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна,
кандидат педагогічних наук, старший викладач
 
Особливості соціального та особистісного розвитку дітей із загальним недорозвиненням мовлення Керик Оксана Євгенівна,
кандидат психологічних наук,
доцент
 
Особливості діагностики міжособистісних відносин у сім’ях, які виховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення Кібальна Катерина Олександрівна,
викладач
 
Логопедичний супровід сім’ї в умовах груп корекції мовлення. Кисличенко Вікторія Анатоліївна,
кандидат педагогічних наук, доцент
 
Вищий навчальний заклад як місце набуття педагогом компетенцій і професійної кваліфікації на прикладі Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської Косевская Бернадетта,
магістр
 
Корекційні цілі у спеціальному навчанні Липа Володимир Олександрович,
кандидат педагогічних наук,
професор
 
Трансдисциплінарний підхід до вивчення системних порушень мовлення. Лопатинська Наталія Анатоліївна
кандидат педагогічних наук,
завідувач кафедри корекційної педагогіки
 
Розвиток акустичної складової мовлення та її проекція на попередження та подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Луцько Катерина Василівна,
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
 
Особливості комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення первинного генезу Мартиненко Ірина Володимирівна,
докторант кафедри логопедії
кандидат психологічних наук
доцент
 
Модель комунікативних компетенцій дітей з синдромом Аспергера Марцинковська Барбара,
доктор педагогічних наук, професор,
Конечна Ілона,
кандидат педагогічних наук,
Смолінська Катажина,
кандидат педагогічних наук
 
Методика корекції перцептивно-смислових операцій у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку Мілевська Олена Павлівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент
 
Проблеми розвитку уяви у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення Мороз Ольга Анатоліївна,
аспірант
 
Особливості емоційного інтелекту молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку Пилипенко Олеся Миколаївна,
аспірант
 
Дослідження проявів аутичного спектру у дітей з сенсомоторною алалією Притиковська Світлана Дмитрівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент
 
Форми проведення бінарних занять (логопед+дефектолог) в реабілітації програми ранньої абілітації дітей з психофізичними порушеннями в умовах дитячого неврологічного відділення Обертинська Раїса Станіславівна,
корекційний педагог
Лавриненко Наталія Василівна,
логопед
 
Тематика та зміст занять з формування семантичних полів слів на різних етапах реалізації корекційної методики Ткач Оксана Михайлівна,
викладач
 
Секція 2 НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ І СЕНСОРНИМИ ПОРУШЕННЯМИ (центральний корпус університету, 206)  
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ ШЕВЦОВ АНДРІЙ ГАРРІЙОВИЧ
доктор педагогічних наук, професор
 
СЕКРЕТАР СЕКЦІЇ МИРОНОВА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА
доктор педагогічних наук, професор
 
Соціально-освітній аспект роботи з дітьми з СДУГ з використанням багаторівневої систематичної підтримки. Агнешка Длужнєвська,
кандидат педагогічених наук,
Изабелла Кухарчик,
кандидат педагогічених наук,
Данута Аль-Хамиси,
кандидат педагогічених наук
 
Нормативно-правове забезпечення організації індивідуального навчання дітей із комплексними вадами розвитку Антибура Юлія Олександрівна,
аспірант
 
Характеристика основних показників та критеріїв вивчення уваги у розумово відсталих молодших школярів Бугера Юля Юріївна,
аспірант
Модель психологічної готовності вчителя загальноосвітньої школи до інклюзивного навчання Буйняк Мар’яна Геннадіївна,
аспірант
Особливості вивчення рівня сформованості моральних якостей у молодших розумово відсталих школярів Вержиховська Олена Миколаївна,
кандидат педагогічних наук,
доцент
Методологічні підходи до організації роботи з помірною та тяжкою розумовою відсталістю Гаврилов Олексій Вікторович,
кандидат психологічних наук,
доцент
До питання використання міжпредметних зв’язків на уроках географії у спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі для розумово відсталих дітей Галецька Юлія Вячеславівна,
кандидат педагогічних наук,
викладач
Особливості прояву когнітивного компоненту пізнавальної активності розумово відсталих учнів на уроках фізики Гончаренко Ганна Миколаївна,
викладач
Історичні аспекти становлення корекційної освіти на Поділлі Гурський Володимир Агатангелович,
кандидат педагогічних наук, доцент
Особливості діяльності психологічної служби в умовах інклюзивного закладу Докучина Тетяна Олександрівна,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри
Освітня інтеграція дітей з порушеннями психофізичного розвитку як засіб реалізації їх права на освіту: педагогічні пошуки 20-30-х років ХХ ст. Єжова Тетяна Євгенівна,
кандидат педагогічних наук, доцент
Методика стимулювання розвитку в молодших школярів уміння використовувати правила створення композиції в процесі тематичного малювання Золотарьова Тетяна Вікторівна,
викладач
Діагностика рівнів педагогічних здібностей та рефлексивності у студентів-корекційних педагогів та студентів-вчителів загальноосвітніх шкіл Ільїна Оксана Василівна,
викладач
Проблеми практики організації музичного виховання дошкільників зі зниженим зором Картава Юлія Анатоліївна,
кандидат педагогічних наук,
доцент
Позитивні та негативні аспекти інклюзії глухих дітей Кобель Ігор Григорович,
кандидат педагогічних наук,
доцент
До проблеми діагностування емоційної регуляції розумово відсталих молодших школярів Коваленко Вікторія Євгенівна,
кандидат психологічних наук, доцент
Порівняльна характеристика інтелектуальної діяльності нормально розвинених і розумово відсталих дітей старшого дошкільного віку Ковальчук Ірина Ігорівна
аспірант
Особливості засвоєння знань в процесі формування здорового способу життя в учнів допоміжної школи Коган Ольга Вікторівна,
кандидат педагогічних наук, доцент
Передумови розробки психолого-педагогічного і методичного забезпечення процесу професійно-трудового навчання розумово відсталих учнів Константинів Оксана Василівна,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач
Виховна та корегуючи роль використання форменого одягу в поза освітніх закладах Кокоянчук Юлія Богданівна,
кандидат технічних наук,
викладач
Реалізація програми профілактики сімейного насильства в освітніх закладах Криницька Ірина Петрівна,
кандидат соціологічних наук,
старший викладач
Ефективність казкотерапії з подолання страхів у роботі з шестилітніми дітьми

Кулеша Ева Марія,

доктор педагогічних наук,

професор

Індивідуальний стиль діяльності в контексті компенсаторних можливостей розумово відсталих дітей Ляшко Віра Віталіївна,
кандидат психологічних наук,
доцент
До питання про методику організації і проведення уроків ручної праці з учнями з порушеним інтелектом Левицький Вадим Едуардович,
кандидат педагогічних наук,
доцент
Структурування проблем дослідження готовності дітей до шкільного навчання Малинович Лариса Михайлівна,
кандидат психологічних наук,
старший викладач
Легендзевич Галина Ярославівна, кандидат психологічних наук,
старший викладач
Науково-методичні підходи до використання підручника географії в навчанні дітей з розумовою відсталістю Одинченко Лариса Костянтинівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент
Арт-терапевтичні технології у корекційно-розвивальній роботі з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку Олексюк Наталія Степанівна,
доктор педагогічних наук, професор
Калаур Світлана Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Сорока Ольга Вікторівна,
кандидат педагогічних наук, доцент
Особливості використання нетрадиційних технік образотворчого мистецтва на уроках малювання в допоміжній школі Опалюк Олег Миколайович,
кандидат педагогічних наук,
доцент
Порівняльний аналіз стану психомоторики і перцептивно-когнітивних функцій учнів з вадами інтелекту Полещук Сабіна Вікторівна
кандидат біологічних наук, доцент
Формування комунікативного репертуару дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального дошкільного закладу Проскурняк Олена Ігорівна,
доктор психологічних наук, доцент
Актуальні проблеми диференційованого викладання в інклюзивному навчальному закладі Прядко Любов Олексіївна,
кандидат педагогічних наук, доцент
Корекція базових психічних функцій пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку із церебральним паралічем засобами Монтессорі-терапії Родненок Марина Єгорівна,
старший викладач
Особливості викладання історії в спеціальній школі Рудзевич Ірина Леонідівна,
кандидат психологічних наук,
доцент
Особливості психомоторного розвитку розумово відсталих дітей на різних рівнях побудови рухів Сімко Алла Володимирівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент
Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра Скрипник Тетяна Вікторівна,
доктор психологічних наук,
професор
Співпраця вихователя з іншими членами команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливостями психофізичного розвитку Смотрова Оксана Олександрівна,
викладач
Теоретичні засади соціально-педагогічної профілактики боулінгу в загальноосвітніх навчальних закладах Стельмах Світлана Степанівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент
Методика оцінки професійно-трудової компетентності в учнів із психофізичними порушеннями Товстоган Володимир Святославович,
кандидат педагогічних наук
доцент
Роль інтерактивних методів у формуванні колективу інклюзивного класу Чопік Олена Василівна,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач
Програма сприяння компетентному батьківству дітей з полісистемними порушеннями розвитку у реабілітаційних закладах Хворова Ганна Михайлівна,
кандидат педагогічних наук
доцент
Порівняльний аналіз стану психомоторики і перцептивно-когнітивних функцій учнів з вадами інтелекту Шевцова Яна Вікторівна
кандидат психологічних наук
Організація ігрової діяльності дітей з порушеннями слуху в дошкільному закладі Шевченко Володимир Миколайович,
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
Теоретико-методологічні основи особистісної готовності спеціального (практичного) психолога до корекційної роботи з дітьми із порушеннями аутистичного спектру Шульженко Олександр Євгенович
аспірант