Адреса факультету: м.Кам'янець-Подільський, 32300. Польський ринок,6.

Викладацький склад

Гаврилов Олексій Вікторович
Гаврилов Олексій Вікторович

Кандидат психологічних наук, доцент. Завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик.

У колі наукових інтересів: психолого-педагогічні умови формування соціальної поведінки глибоко розумово відсталих дітей.

Працює над дослідницькою темою: "Теоретичні та методичні основи корекційного виховання дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю".

Гаврилова Наталія Степанівна
Гаврилова Наталія Степанівна

Кандидат психологічних наук, доцент. Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

У колі наукових інтересів: проблема корекції порушень фонетичного боку мовлення у дітей та особливостей засвоєння і формування знань у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення.

Бєлова Олена Борисівна
Бєлова Олена Борисівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач. Заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи.

У колі наукових інтересів: психолого-педагогічні умови запобігання агресії у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; розвиток психічних процесів особистості на різних етапах онтогенезу.

Мілевська Олена Павлівна
Мілевська Олена Павлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент. Відповідальна за логопедичну практику по кафедрі логопедії та спеціальних методик.

Працює над дослідницькою темою: "Дидактико-психологічні аспекти формування смислового компоненту читацької діяльності у молодших школярів з порушенням психофізичного розвитку".

Левицький Вадим Едуардович
Левицький Вадим Едуардович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

У колі наукових інтересів: питання зі спеціальних методик викладання української мови та ручної праці.

Сімко Алла Володимирівна
Сімко Алла Володимирівна

Кандидат психологічних наук, старший викладач.

У колі наукових інтересів: проблеми фізичної реабілітації дітей з особливими потребами, психомоторний розвиток розумово відсталих дітей.

Поліщук Світлана Вікторівна
Поліщук Світлана Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, асистент.

У колі наукових інтересів: проблеми розвитку вітчизняної педагогіки на початку ХХ ст.

Лісова Людмила Іванівна
Лісова Людмила Іванівна

Кандидат педагогічних наук, асистент.

У колі наукових інтересів: корекція навчальної діяльності молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення у процесі розв’язування арифметичних задач.

Галицька Юлія В’ячеславівна
Галицька Юлія В’ячеславівна

Кандидат педагогічних наук, асистент.

Працює над дослідницькою темою: "Формування соціально-побутових навичок у дітей з помірною та важкою розумовою відсталості".

Константинів Оксана Василівна
Константинів Оксана Василівна

Кандидат педагогічних наук, асистент.

У колі наукових інтересів: розвиток змісту і форм професійного трудового навчання розумово відсталих учнів (друга половина ХХ ст.).

Ткач Оксана Михайлівна
Ткач Оксана Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, асистент.

Працює над дослідницькою темою: "Формування семантичних полів слів у дітей середнього шкільного віку з ТПН".

Михайловська Лідія Миколаївна
Михайловська Лідія Миколаївна

Старший лаборант кафедри логопедії та спеціальних методик.