Адреса факультету: м.Кам'янець-Подільський, 32300. Польський ринок,6.

Вступнику

Диплом Кам'янець-Подільського національного університету визнається та прирівнюється до диплома про вищу освіту Республіки Польща.

Кафедра логопедії та спеціальних методик є складовою факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології. За участі викладачів кафедри ведеться підготовка фахівців освітніх рівнів «бакалавр», та «спеціаліст» за спеціальностями «Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія», «Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія», а також освітнього рівня «магістр» за спеціальностями: «Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка», «Корекційна освіта. Логопедія».

На факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології діє прийом до аспірантури зі спеціальності 13.00.03 — «Корекційна педагогіка». Під керівництвом членів кафедри логопедії та спеціальних методик було підготовлено та успішно захищено чотири дисертаційні дослідження.

На факультеті можна отримати другу вищу освіту за спеціальностями і спеціалізаціями: «Корекційна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія», «Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія», «Корекційна освіта. Сурдопедагогіка. Спеціальна психологія». Читання дисциплін за цими спеціальностями також забезпечується членами кафедри.

Як показують результати проведеного опитування випускників, які отримали освіту за переліченими спеціальностями 84% з них успішно працевлаштовані і реалізують себе за обраними спеціальностями.

Логопедія

Кафедра логопедії та спеціальних методик відповідає за фахову підготовку логопедів.

Логопедія – це спеціальність, важливість якої підтверджується суспільними запитами уже котре десятиліття. Адже правильне, повноцінне мовлення у громадян (малюків, школярів чи старших осіб) є одним із фундаментальних засобів пізнавального розвитку, особистісного, соціального, професійного.

Здобуваючи логопедичну освіту, можна впевнитись у тому, що професія логопед завжди матиме практичну реалізацію, оскільки усвідомленість громадянами важливості якісного, правильного мовлення у дітей зростає неупинно.

Студенти матимуть змогу опанувати теоретико-практичними навичками роботи вчителя-логопеда, оволодіти специфічними уміннями альтернативної комунікації та технологіями логопедичної роботи з дітьми раннього віку (до 3-х років).

Здобуття освіти за спеціальністю «Логопедія» пов’язане із засвоєнням широкого кола психологічних та медичних знань, а також з розвитком творчих компетентностей.

Спеціальність «Логопедія» у КПНУ пропонується у поєднанні з додатковою спеціалізацією – «Спеціальна психологія», або ж представлена як додаткова спеціалізація у структурі підготовки фахівців-олігофренопедагогів. Таким чином розширюється спектр професійних навичок, а головне – з’являються додаткові можливості майбутнього працевлаштування випускників.

Випускники спеціальності «Логопедія. Спеціальна психологія» можуть бути працевлаштовані на таких посадах в державних та приватних закладах:

Приватна практика

Наявність диплому за спеціальністю «Логопедія. Спеціальна психологія», «Олігофренопедагогіка. Логопедія» є підставою для отримання ліцензії на надання освітніх послуг і здійснення приватної практики.

Сьогодні в Україні зростає довіра до послуг приватних фахівців, зокрема логопедів. В умовах приватного логопедичного кабінету створюються належні умови для індивідуальної роботи з максимальним урахуванням здібностей та можливостей дитини, здійснюється пряме консультування батьків.

Логопед приватного закладу працює на запит батьків щодо підготовки дитини до навчання у школі, щодо супроводу початкового навчання дітей (допомагає долати труднощі опанування читання і письма)

Саме логопед приватного закладу надасть виїзну допомогу дітям раннього віку (до 3-х років), які потребують перебування в звичних (домашніх) умовах.

Випускники спеціальності «Олігофренопедагогіка. Логопедія», які бажають працювати за фахом «Логопедія», можуть претендувати на працевлаштування на таких посадах: