Адреса факультету: м.Кам'янець-Подільський, 32300. Польський ринок,6.

Приймаються статті на новий збірник!

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.П. ДРАГОМАНОВА

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ

(педагогічні науки)

ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ

  1. Історичний шлях становлення спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами в Україні та закордоном;
  2. Система підготовки конкурентоздатних фахівців у галузі спеціальної освіти;
  3. Діагностика, психокорекція і психоконсультування в системі спеціальної освіти;
  4. Логопедична робота в системі спеціальної освіти;
  5. Система роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами;
  6. Інноваційні технології та організація навчально-виховної, корекційно-розвивальної і реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах спеціальної та інклюзивної освіти.
  7. Соціальна реабілітація осіб з атиповим розвитком.

Інструкція структури статі та інструкція написання бібліографії завантажується за посиланням  www.aqce.kaflogoped.org.ua.

Бібліографія оформлюється мовою першоджерела та транслітерацією (посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі http://translit.kh.ua/).

У кінці статті зазначити авторський внесок кожного із співавторів (якщо більше, ніж 1 автор у статті) – 1) авторський внесок: Коваленко О.В. – 50%, Мартинюк О.С. – 50%; або 2) авторський внесок: Григорчук І.П. – 40%, Коваль З.С. – 30%, Пасічник М.М. – 30% і дата відправлення статті.

Разом з статтею подається договір про авторське право, підписуючи який автор надає дозвіл друкувати науковий матеріал у відповідному збірнику. Якщо у статті декілька авторів вони усі мають підписати цей документ. Договір про авторське право завантажується за посиланням www.aqce.kaflogoped.org.ua.

Окремим документом до статті додається супровідний лист, що вміщує прізвище, ім’я та по-батькові автора(ів), повна назва місця роботи (без абревіатури), посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса, обов’язково контактні телефони, e-mail; титульну сторінку, на якій міститься назва статті, кількість слів та дата представлення; анотація на статтю.

Подавати відредагований текст статті (окремий файл, назва якого відповідає прізвищу автора(ів), відсканований та підписаний договір про авторське право (окремий файл назва «Договір – прізвище автора(ів)»)  із супровідним листом (окремий файл назва «Супровідний лист – прізвище автора(ів)»); тема листа «Актуальні питання корекційної освіти» по електронній пошті actualpce@ukr.net.

Статті, які не відповідають даним вимогам, друкуватись не будуть, матеріали авторові не повертаються.

До друку приймаються лише статті, які не опубліковувались в інших виданнях.

Усі статті будуть рецензовані внутрішніми та зовнішніми експертами.

Після рецензування статті автор буде повідомлений про результати рецензування (прийняття статті, потреба у доопрацюванні статті, відмова).

Оргкомітет не несе відповідальності за своєчасне надсилання запрошення для участі у конференції у випадку відсутності контактних телефонів та адреси.

Термін подачі матеріалів – до 30 листопада 2017 року.

Збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти», який є у переліку фахових видань, затверджених МОН України та в базі даних Index Copernicus.

Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб, тому вартість 1 сторінки становить 55 грн. (оплата за публікацію включає: витрати за видавничі послуги, рецензування статті, електронний варіант журналу). Пересилка збірника за кошти авторів (Нова Пошта). 

Кошти за випуск збірника прохання надсилати за адресою: 32300,   Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,  пр-кт Грушевського, 72 кв. 25, Швець Борис Борисович (тел. моб. +38-063-782-62-72; +38-096-215-20). Відскановану квитанцію про оплату з вказівкою прізвища автора (авторів) надсилати по електронній пошті  actualpce@ukr.net .

Телефони для довідок:

+38 (067) 381 20 77 – Константинів Оксана Василівна

+38 (097) 455 43 22 – Гаврилов Олексій Вікторович

E-mail:  actualpce@ukr.net.